Plánujete pořízení PC?

Ano, vše co se počítače týče začíná jak jinak než jeho nákupem. Nemá cenu sem psát ceníky, ty jsou zastaralé už při vydání. Všichni, kdo montují PC používají víceméně stejné komponenty.

Účel a složení skriptu v SL

Skript dokáže pracovat pouze v objektu a pracuje i když jste offline, umožňuje interakci s objekty, avatary, ostatními skripty, virtuálním prostředím nebo internetem. Funguje na principu podnět reakce neboli: „co se bude dít, když …“

Úvod do LSL

Linden Scripting Language (LSL) umožňuje přidat chování a interaktivitu do objektů uvnitř Second Life. Skriptování je jen další slovo pro programování, takže když se učíte LSL, tak také programujete.

Základní vlastnosti Second Life

Online 3D virtuální svět navštěvovaný uživateli z celého světa.

SL umožňuje všem uživatelům, aby se mohli setkávat, aby si mohli hrát, aby se mohli učit, aby mohli podnikat v online prostředí, které je 100% vlastněno a vytvořeno uživatelem.